Sint-Gertrudiskerk-Vlassenbroek

Het is sedert 1956 samen met het omliggende kerkhof als monument beschermd. Het kerkje heeft de vorm van een kruis, waarvan de leien zadeldaken centraal bekroond worden door een houten torentje. In deze dakruiter hangt een bronzen klok, die in 1791 door Andreas Van den Gheyn werd gegoten. Aan de buitenzijde kunnen we duidelijk een aantal bouwfasen onderscheiden. Tot de oudste fase behoort zeker dat deel van het koor dat gedeeltelijk in breuksteen werd uitgevoerd. Een raam in het vlak afgesloten koor werd later dichtgemetseld om er een laat-barok altaar te kunnen oprichten. Dit koor heeft mogelijk de omvang van de oorspronkelijke kapel en kan dus nog gedeeltelijk dateren uit de 11e of 12e eeuw. De volledig in witsteen uitgevoerde kruisbeuken – elk verlicht door een groter spitsboogvenster – dateren vermoedelijk uit de 14e of 15e eeuw. (Bron:Parochie Dendermonde)

Het Sint-Gertrudiskerkje is tijdens de zomermaanden op zondag én op 15 augustus gratis te bezoeken, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.