Toerisme Baasrode
Activiteiten agenda Vlassenbroek
Evenementen agenda Sint-Ursmarus
Toerisme Baasrode
PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK EUCHARISTIEVIERINGEN IN WEEKEND VAN KERSTMIS Op zaterdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis, vieren wij om 10u eucharistie. Lector van dienst is Marcel Philips. Op zondag 26 december, feest van de H. Familie en ook naamfeest van de H. Stefaan, de 1ste martelaar, is de misintentie van de viering om 10u voor Steven De Coninck. Lector van dienst is Bruno De Pauw. OORSPRONG VAN HET KERSTFEEST De oudste vermelding van het christelijk kerstfeest vindt men in een geschrift van 354. Het is rond de tijd dat keizer Constantijn De Grote (272-337) zich in 313 tot christen bekeert, dat het oosterse kerstfeest in het westen wordt overgenomen. Paus Julius I verklaart in 330 de 25ste december tot geboortedag van Christus en geeft aan deze datum een andere betekenis: ‘niet de zon maar Christus is de “onoverwinnelijke zon” (Sol Invectus), de “zon der gerechtigheid” (Sol Justitiae), kortom “het Licht van de wereld”. Het is vrijwel zeker dat Kerstmis is ontstaan als christelijke tegenhanger ( of vervanger) van het Romeinse zonnefeest en het Germaanse Joelfeest ( winterzonnewendefeest ). SYMBOLIEK VAN DE KERSTSTAL Hiervoor heb ik de mosterd gehaald bij theoloog, historicus en predikant Niels Gillebaard. De kerststal De kerststal is de plek waar de hemel en de aarde, het menselijke en het goddelijke, samenkomen. Heel bescheiden, met plaats genoeg voor iedereen. De kerststal zoals we die kennen wordt toegeschreven aan Franscicus van Assisi. Hij maakte in 1223 een levende kerststal. Sindsdien is de kerststal overal te wereld te vinden. De hoofdfiguren zijn uiteraard het Kindje Jezus, Moeder Maria en de H. Jozef. Maar wat betekenen de andere figuren in de kerststal? Herders Herders waren vroeger het uitschot van de maatschappij. Vaak mochten ze dan ook niet de stad in. Juist zij krijgen bij de evangelist Lucas als eerste het goede nieuws te horen. Van de engelen, die vaak ook in een kerststal te vinden zijn. De herders mogen als eerste bij het kindje komen, want bij Jezus is plaats voor iedereen. De os en de ezel De os en de ezel staan niet direct in het kerstverhaal, maar komen uit het Bijbelboek Jesaja. In het eerste hoofdstuk staat hoe God via Jesaja zegt dat zijn volk hem niet meer (h)erkent als God: ‘Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak.’ De os en de ezel staan daarmee voor de vanzelfsprekendheid waarmee de dieren Jezus als Gods zoon herkennen. Ze zijn een voorbeeld voor de mensen. In het Hebreeuws heten de os en de ezel trouwens ‘sjorim cha morim.’ In ons taalgebruik is dat later ‘schorriemorrie’ geworden. Iedereen is welkom bij de kribbe, ook het ‘schorriemorrie’. © Michèle W.
KERSTMEDITATIE VAN JUSTIN WELBY Deze meditatie van de aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk ( Canterbury ) sprak mij erg aan en daarom wil ik deze graag met u delen. Kerstmis is immers een feest voor ieder van ons! Een lichtpuntje te midden van alle moeilijkheden van dit jaar was de manier waarop mensen voor elkaar hebben gezorgd op een gulle en moedige manier. Cynisme over de gemeenschap is vaak overweldigd door liefde voor de naaste. Het is stressvol geweest en angstig, maar we hebben ons niet afgesloten van elkaar. Er waren ontelbare wonderbare daden van vriendelijkheid en zorg, waarin mensen zich ook opofferden voor elkaar. We hebben deze goede daden in de gezondheidszorg en de zorg voor elkaar, we hebben ze gezien in de samenleving en in onze buurten. Meestal kwamen ze niet voort uit de macht of de positie die mensen hebben maar uit liefde en kwetsbaarheid. Dat is precies het soort liefde dat we vieren met Kerst. Liefde die de handen vuil maakt. Liefde die open en gul is. Liefde die, zonder veel poespas, het verschil maakt. Dat we die liefde, Gods liefde in Jezus Christus, mogen vinden deze Kerst. Dat we die liefde, Gods liefde in ons, mogen delen deze Kerst. En dat we, als we ontvangen en als we geven, de troost en liefde mogen kennen, die Gods cadeau aan ons is. KERSTWENS In een tijd van nacht en duisternis, is licht een groot gemis. Laat dan Kerstmis, het feest van het Licht, de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. Ik heb daarom een wens voor iedereen, een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. Mensen die van je houden om wie je bent, in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. Laat merken dat je om die mensen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft. Voel de warmte die dat alles brengen kan, geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man. En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen, aan iedereen die het nodig heeft door te geven. Zalig Kerstfeest vanwege het voltallige parochieteam Vlassenbroek! Michèle Westelinck, voorzitter parochieteam